Press "Enter" to skip to content

Ako vznikajú oblaky a základné typy, ktoré poznáme

Aktualizované 3. apríla 2023

Oblaky nás fascinujú už od detstva. Predstavujeme si ich mäkkosť a hľadáme v nich rôzne tvary. Ani nám nenapadne, že pohodlne len vyzerajú, keď stojíme pevne na zemi. Oblak je totiž viditeľnou sústavou kvapalných častíc alebo ľadových kryštálov, ktorá sa nachádza v ovzduší. Oblak môže zároveň obsahovať i väčšie častice kvapalnej vody a ľadu. Okrem toho tu samozrejme objavíme celú radu chemických látok, ktoré vznikajú v priemysle, dym a sadze.

Oblaky vznikajú vďaka vyparovaniu vody zo zemského povrchu. Dostatočné množstvo vodnej pary, ktoré je potrebné na vznik oblaku, potom v atmosfére kondenzuje a formuje sa až vznikajú oblaky, aké bežne poznáme. Vodná para sa vyparuje z vodných plôch, ktoré sa nachádzajú na danom území, ale vďaka prúdeniu vetra môže byť vodná para prinesená i z veľmi vzdialených miest, z morí a oceánov. Vodná para však nestačí, je potrebné aby sa premenila na kvapalnú vodu alebo ľad. Tento proces priamo súvisí s ochladzovaním vzduchu. Čím je teplejší vzduch, tým viac vodnej pary sa v ňom nachádza. Postupne dochádza k ochladzovaniu až na rosný bod, kedy dochádza ku kondenzácii a nasýteniu vodnej pary. Vznikajú oblaky.

Zdroj: BlueRingMedia / Shutterstock.com

Dôvodov, prečo vznikajú oblaky, je hneď niekoľko a súvisia s prúdením vzduchu. Oblaky môžeme potom deliť do niekoľkých tried, ktoré sa ešte môžu ďalej deliť na oblačné tvary, zvláštnosti a odrody. Základ tvorí 10 typov oblakov, ktoré sa nazývajú:

 1. Cirrus
 2. Cirrocumulus
 3. Cirrostratus
 4. Altocumulus
 5. Altostratus
 6. Stratocumulus
 7. Stratus
 8. Nimbostratus
 9. Cumulus
 10. Cumulonimbus

Rovnako známe je delenie oblakov podľa nadmorskej výšky. V tomto prípade sa stretávame s delením do troch odvetví:

 1. Vysoké: Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus
 2. Stredné: Altocumulus
 3. Nízke: Stratocumulus, Stratus

Ostatné typy nie je možné s presnosťou zaradiť do žiadnej z troch vyššie spomínaných skupín, pretože sa môžu vyskytovať vo viacerých.

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *