Press "Enter" to skip to content

Ako vzniká smog?

S termínom smog sa počas letného a zimného obdobia stretávame stále častejšie. Vyskytuje sa hlavne z dôvodu znečistenia ovzdušia a dnes si už zaslúžil i svoje rozdelenie na letný a zimný, alebo tiež na smog londýnskeho a sanfranciského typu. Ako však môžeme smog definovať? Žltá až jemne červená hmla získala svoje pomenovanie spojením dvoch anglických slov – dym (smoke) a hmla (fog). Slovo smog sa tiež používa na opis hmly, ktorá obsahuje sadze alebo iné pevné čiastočky, ktoré sú zodpovedné za znečistenie ovzdušia.

Rovnako sa môžeme s týmto pomenovaním stretnúť v prípade, že opisujeme zmes rôznych znečisťujúcich plynných látok a ozónu, ktorý sa nachádza blízko pri zemi. O ozóne ste už iste počuli. Ozónová vrstva je mimoriadne potrebná, pretože zabraňuje prenikaniu väčšiny škodlivých lúčov zodpovedných napríklad za vznik rakoviny kože. Ozón, ktorý sa však vyskytuje blízko pri zemi, je považovaný za nežiadúci a škodlivý. Jednoducho povedané – smog má mnoho podôb, ale v každej z nich sa považuje za škodlivý, a preto sa snažíme jeho výskyt minimalizovať v najväčšej možnej miere.

Častice, ktoré tvoria smog, sa do atmosféry uvoľňujú pri spaľovaní. S nebezpečnými oxidmi či siričitanmi sa stretávame nielen v oblasti dopravy a motorov, ale i v oblasti priemyslu pri výrobe celej rady produktov dennej potreby. Tieto látky reagujú so slnečnými lúčmi a vzniká smog. Prízemný ozón a celá rada ďalších chemických látok vznikajú rôznymi fotochemickými reakciami medzi prchavými organickými látkami, ktoré označujeme VOC, oxidom siričitým SO2 a rôznymi oxidmi dusíka NOX. Často nazývame tieto látky i prekurzormi.

Ako sme už spomínali vyššie, smog vzniká najmä v letnom a zimnom období. Hlavnou požiadavkou je slnečné žiarenie, ktoré pomáha všetkým chemickým reakciám vedúcim ku vzniku smogu nastať. Ako je však možné, že smog vzniká i v zime, kedy teplota ani zďaleka nedosahuje letné hodnoty a i slnečné dni sú obmedzené? V tomto prípade vzniku smogu nahráva slabý vietor, ktorý pomáha hmle a sadziam stagnovať na jednom mieste, a tak vytvárať smog.

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *