Press "Enter" to skip to content

Zverejnené v september 2022

Ako šetriť energie

Energie, či už vo forme elektrickej, ktorá poháňa rôzne spotrebiče, ktoré nám slúžia alebo spríjemňujú život alebo tepelnej, ktorá slúži na vykurovanie a ohrev teplej vody, sa aktuálne stávajú omnoho významnejšou nákladovou položkou každej domácnosti.