Press "Enter" to skip to content

Čo je to guľový blesk?

Aktualizované 4. mája 2023

Guľový blesk je zriedkavý jav, pri ktorom sa vo vzduchu objaví malá žiariaca guľa svetla, ktorá sa niekoľko sekúnd alebo minút pohybuje a potom zmizne. Presná povaha a príčina guľového blesku nie sú dobre známe a existujú rôzne teórie o jeho vzniku.

Jedna z populárnych teórií hovorí, že guľový blesk vzniká, keď blesk udrie do zeme a odparí minerály v pôde, čím vytvorí oblak ionizovaného plynu. Tento oblak plynu by sa potom mohol zachytiť v samostatnom magnetickom poli a vytvoriť žiariacu guľu plazmy, ktorá by trvala krátky čas a potom by sa rozptýlila.

Iná teória predpokladá, že guľový blesk vzniká, keď blesk udrie do samotného vzduchu, ionizuje plyn a vytvorí plazmovú guľu, ktorá sa udržiava v okolitých vzdušných prúdoch.

Bolo zaznamenaných mnoho pozorovaní guľových bleskov, ale stále ide o zriedkavý a málo známy jav. Vedci naďalej študujú a skúmajú guľový blesk, aby lepšie pochopili jeho vlastnosti a príčiny.

Napriek tomu, že ide o zriedkavý jav, guľový blesk sa pozoruje už stáročia a bol zaznamenaný v rôznych častiach sveta. Zvyčajne sa objavuje ako svetelná guľa veľkosti grapefruitu až basketbalovej lopty a môže mať farbu od bielej cez oranžovú až po červenú.

Jedným z jedinečných aspektov guľového blesku je, že sa niekedy môže pohybovať neobvyklým spôsobom, napríklad kľukatením, vznášaním sa alebo poskakovaním po zemi. Môže sa tiež zdať, že prechádza cez pevné objekty, ako sú steny alebo okná, hoci ide pravdepodobne o optický klam.

Vzhľadom na nepolapiteľnú a nepredvídateľnú povahu guľového blesku je ťažké skúmať ho v kontrolovanom laboratórnom prostredí. Uskutočnilo sa však niekoľko pokusov o rekonštrukciu tohto javu pomocou vysokonapäťových výbojov a iných experimentálnych metód.

Okrem už spomínaných teórií existujú aj ďalšie navrhované vysvetlenia vzniku guľových bleskov vrátane tých, ktoré súvisia s atmosférickými elektrickými javmi, jadrovými reakciami a dokonca aj mimozemskou aktivitou. Žiadna z týchto teórií však nebola úplne prijatá alebo podložená vedeckými dôkazmi.

Napriek záhadám, ktoré obklopujú guľové blesky, zostávajú fascinujúcou témou vedeckého bádania a v histórii zaujali predstavivosť mnohých ľudí.

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *