Press "Enter" to skip to content

Mesačné fázy – 8 fáz Mesiaca – Aký majú vplyv na ľudí a spoločnosť

Fázy Mesiaca označujú zmeny vzhľadu Mesiaca pri pohľade zo Zeme počas jeho obehu okolo našej planéty.

Mesačný cyklus, teda čas, za ktorý Mesiac prejde všetkými svojimi fázami, trvá približne 29,5 dňa. Mesiac začína svoj cyklus ako nov Mesiaca, ktorý nie je viditeľný zo Zeme. Ako sa Mesiac pohybuje na svojej obežnej dráhe okolo Zeme, sú viditeľné rôzne časti jeho osvetlenej strany, čo vytvára rôzne fázy.

Prvou viditeľnou fázou Mesiaca je dorastajúci kosák, ktorý sa javí ako malý kúsok svetla na pravej strane Mesiaca. Ako Mesiac pokračuje vo svojej dráhe, je viditeľná väčšia časť jeho osvetlenej strany, čím vzniká prvá štvrť Mesiaca. Nasleduje fáza dorastajúci Mesiac, v ktorej sa Mesiac javí ako väčšia, viac osvetlená verzia prvej štvrte Mesiaca.

Fáza splnu Mesiaca nastáva vtedy, keď je zo Zeme viditeľná celá osvetlená strana Mesiaca, ktorý sa na nočnej oblohe javí ako jasný okrúhly disk. Po splne začína Mesiac slabnúť alebo sa jeho osvetlenie znižuje, počnúc fázou cúvajúceho Mesiaca.

Posledná štvrť Mesiaca sa objaví, keď je viditeľná polovica osvetlenej strany Mesiaca, po ktorej nasleduje fáza ubúdajúceho kosáka, keď je viditeľný len malý kúsok svetla na ľavej strane Mesiaca.

Nakoniec sa lunárny cyklus končí fázou novu Mesiaca a proces sa začína odznova. Tieto fázy sa vyskytujú v predvídateľnom vzorci a sú dôležité na sledovanie plynutia času, určenie času niektorých astronomických udalostí a na kultúrne a náboženské účely.

Či je Mesiac v štádiu narastania podielu viditeľnej osvetlenej plochy (smeruje od novu k splnu), alebo ubúdania (od splnu k novu), rozpoznáme použitím jednoduchej pomôcky. Slová „dorastajúci“ a „cúvajúci“ použité aj pri pomenovaní niektorých fáz, presnejšie povedané ich prvé písmená, sa vizuálne zhodujú s tým, ako je obrátený oblúk Mesiaca v danom štádiu. Keď „Dorastá“, javí sa nám osvetlený viac z pravej strany, tak ako má oblúk otočené veľké písmeno „D“. Keď „Cúva“, vidíme ho v rôznom rozsahu osvetlený z ľavej strany, tak ako má oblúk otočené veľké písmeno „C“.

Fázy mesiaca v kultúre a náboženstve

Fázy mesiaca boli v histórii mnohých civilizácií dôležitým kultúrnym a náboženským symbolom. Tu je niekoľko príkladov:

Lunárne kalendáre

Mnohé staroveké kultúry vrátane Babylončanov, Egypťanov a Číňanov vytvorili lunárne kalendáre, ktoré boli založené na fázach Mesiaca. Tieto kalendáre sa používali na sledovanie plynutia času, označovanie náboženských sviatkov alebo poľnohospodárskych udalostí a na usmerňovanie spoločenských a politických aktivít.

Lunárne božstvá

V mnohých mytológiách bol Mesiac zosobnený ako božstvo alebo bohyňa. Napríklad starí Gréci uctievali Selénu, bohyňu Mesiaca, zatiaľ čo Egypťania uctievali boha Khonsu, ktorý bol spojený s mesačnými cyklami a plodnosťou.

Lunárne slávnosti

Mnohé kultúry na celom svete oslavujú lunárne festivaly alebo sviatky, ktoré sú spojené s fázami mesiaca. Napríklad islamský posvätný mesiac ramadán je založený na lunárnom kalendári a čínsky nový rok sa oslavuje pri prvom novom mesiaci lunárneho roka.

Symbolika a folklór

Fázy mesiaca sa v rôznych kultúrach spájajú aj s rôznymi symbolmi a folklórom. Napríklad spln mesiaca sa v niektorých tradíciách spája s plodnosťou, úrodou alebo šialenstvom, zatiaľ čo nov mesiaca sa považuje za čas nových začiatkov alebo duchovnej obnovy.

Možno povedať, že fázy mesiaca zohrávali dôležitú úlohu pri formovaní kultúrnych a náboženských predstáv a zvykov na celom svete.

Fázy Mesiaca a ľudské správanie

Existuje mnoho presvedčení a mýtov o tom, ako môžu fázy Mesiaca ovplyvňovať ľudské správanie a udalosti, ale vedecké dôkazy sú nepresvedčivé alebo slabé. Tu je niekoľko príkladov:

Menštruačné cykly

Existuje rozšírený názor, že lunárny cyklus a menštruačné cykly žien sú prepojené, ale dôkazy sú rôzne. Niektoré štúdie zistili súvislosť medzi menštruačným cyklom a lunárnym cyklom, zatiaľ čo iné nezistili žiadny významný vplyv.

Poľnohospodárske postupy

Niektoré tradičné kultúry a poľnohospodári stále využívajú fázy mesiaca na usmerňovanie svojich činností pri sadení, zbere úrody alebo rybolove. Napríklad júnový spln je známy ako „jahodový mesiac“ a v niektorých regiónoch označuje začiatok zberu jahôd.

Spánkový režim

Niektorí ľudia sa domnievajú, že fázy Mesiaca môžu ovplyvniť kvalitu alebo dĺžku ich spánku. Niektoré štúdie napríklad naznačujú, že ľudia môžu mať väčšie problémy so zaspávaním alebo zažívať živšie sny počas fázy splnu. Dôkazy sa však rôznia a na potvrdenie týchto účinkov je potrebný ďalší výskum.

Pôrodnosť

Existuje rozšírený názor, že počas fázy splnu sa rodí viac detí, ale štúdie zistili protichodné výsledky. Niektoré štúdie naznačujú malý nárast pôrodnosti počas splnu alebo novu, zatiaľ čo iné nezistili žiadny významný vplyv.

Tiesňové volania

Niektorí záchranári a policajti uvádzajú, že počas fázy splnu mesiaca dostávajú viac telefonátov alebo sa stretávajú s neobvyklými udalosťami. Štúdie však nezistili žiadnu konzistentnú súvislosť medzi fázou Mesiaca a tiesňovými volaniami alebo incidentmi.

Duševné zdravie

Niektorí ľudia sa domnievajú, že fázy mesiaca môžu ovplyvniť ich náladu, úroveň úzkosti alebo duševné zdravie. Niektoré štúdie napríklad naznačujú, že ľudia s bipolárnou poruchou môžu počas fázy splnu mesiaca pociťovať viac príznakov. Dôkazy sú však obmedzené a na potvrdenie týchto účinkov je potrebný ďalší výskum.

Dá sa povedať, že hoci majú fázy Mesiaca v mnohých tradíciách kultúrny a symbolický význam, vedecké dôkazy na podporu myšlienky, že priamo ovplyvňujú ľudské správanie alebo udalosti, sú obmedzené. Vo všeobecnosti je dôležité byť skeptický k tvrdeniam, že fázy Mesiaca môžu priamo ovplyvňovať ľudské správanie alebo udalosti bez toho, aby boli podložené silnými vedeckými dôkazmi. Hoci je Mesiac fascinujúcim a kultúrne významným nebeským objektom, jeho účinky na náš každodenný život sú pravdepodobne skôr symbolické ako kauzálne.

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *