Press "Enter" to skip to content

Pasáty ako súčasť všeobecnej cirkulácie v atmosfére

Aktualizované 6. marca 2023

Pasáty sú vetry, ktoré fúkajú stabilne od východu na západ cez tropické oblasti, približne medzi 30 stupňami severne a južne od rovníka. Tieto vetry sú spôsobené rotáciou Zeme a rozdielnym zahrievaním zemského povrchu, čo spôsobuje prúdenie vzduchu z oblastí s vysokým tlakom do oblastí s nízkym tlakom. Názov „pasáty“ pochádza zo skutočnosti, že tieto vetry v minulosti využívali obchodníci na navigáciu lodí cez oceány.

Pasáty sú dôležitým faktorom, ktorý formuje počasie a podnebie v regiónoch, ktoré ovplyvňujú. Pomáhajú rozvádzať teplo z rovníka smerom k pólom a zohrávajú úlohu pri riadení oceánskych prúdov, ako je napríklad Golfský prúd. Pasáty tiež pomáhajú regulovať teplotu a vlhkosť na Zemi tým, že prenášajú vlhkosť z oceánu na pevninu, čo môže viesť k vzniku dažďových pralesov a iných ekosystémov.

Pasáty môžu mať rôzne vlastnosti v závislosti od miesta a ročného obdobia. Napríklad v Atlantickom oceáne vanú severovýchodné pasáty zo severovýchodu smerom k rovníku, zatiaľ čo juhovýchodné pasáty vanú z juhovýchodu smerom k rovníku. V Tichom oceáne sú pasáty vo všeobecnosti silnejšie a stálejšie a niekedy môžu viesť k vzniku veľkých oceánskych prúdov, ako sú El Niño a La Niña.

Hemisféry

Smer pasátov je ovplyvnený Coriolisovou silou, ktorá je výsledkom rotácie Zeme. Na severnej pologuli fúkajú pasáty zo severovýchodu na juhozápad, zatiaľ čo na južnej pologuli fúkajú z juhovýchodu na severozápad.

Intenzita

Intenzita pasátov sa môže líšiť v závislosti od ročného obdobia a lokality. Napríklad počas letných mesiacov bývajú pasáty silnejšie a stálejšie, zatiaľ čo počas zimných mesiacov môžu zoslabnúť alebo zmeniť svoj smer.

Vplyv na počasie

Pasáty môžu mať výrazný vplyv na počasie v regiónoch, ktoré ovplyvňujú. Vo všeobecnosti majú tendenciu prinášať vlhkosť a zrážky do oblastí v blízkosti rovníka, zatiaľ čo oblasti ďalej od rovníka môžu zažívať suchšie podmienky. Môžu tiež ovplyvniť vznik hurikánov a iných tropických búrok.

História

Pasáty zohrávali dôležitú úlohu v histórii ľudstva, najmä v období objavov, keď ich európski objavitelia používali na plavbu cez Atlantický a Tichý oceán. Pasáty boli dôležité aj pre obchod a podnikanie, pretože uľahčovali dopravu a komunikáciu medzi rôznymi oblasťami sveta.

Vplyv klimatických zmien

Na pasáty, podobne ako na iné druhy počasia, majú vplyv klimatické zmeny. S nárastom teplôt a zmenou počasia sa môže zmeniť intenzita a smer prúdenia priesmykov, čo môže viesť k extrémnejším poveternostným javom, ako sú suchá, záplavy a hurikány.

Pasáty sú dôležitou súčasťou klimatického systému Zeme a zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri formovaní priebehu počasia v regiónoch, ktoré ovplyvňujú. Pochopenie ich vlastností a toho, ako ich ovplyvňuje zmena klímy, je dôležité pre predpovedanie a reakciu na poveternostné udalosti a iné environmentálne zmeny.


Legenda k obrázku:
severovýchodné pasáty, juhovýchodné pasáty, západné vetry

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *