Press "Enter" to skip to content

Ako vplýva počasie na obehovú sústavu človeka – Chráňte svoje srdce a krvný tlak

Aktualizované 15. marca 2023

Počasie je prírodný jav, ktorý môže ovplyvniť mnohé aspekty nášho života vrátane nášho kardiovaskulárneho zdravia. Extrémne teploty, zmeny barometrického tlaku, znečistenie ovzdušia a iné environmentálne faktory môžu mať vplyv na krvný tlak a kardiovaskulárny systém. Pochopenie toho, ako počasie ovplyvňuje kardiovaskulárne zdravie, je dôležité pre jednotlivcov, ktorí sú ohrození srdcovými ochoreniami, ako aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorých úlohou je poskytovať týmto osobám starostlivosť.

Niekoľko konkrétnych spôsobov, ako môže teplota ovplyvniť srdcovocievny systém si priblížime v nasledujúcich odstavcoch.

Teplota

Horúce teploty

Keď je vonku horúco, telo stráca tekutiny a elektrolyty potením. To môže viesť k dehydratácii, ktorá môže spôsobiť zníženie objemu krvi a zvýšenie krvného tlaku. Horúce teploty môžu tiež zvýšiť srdcovú frekvenciu a prinútiť srdce pracovať intenzívnejšie na udržanie krvného obehu. Pre osoby s už existujúcimi kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako je vysoký krvný tlak, zlyhanie srdca alebo ischemická choroba srdca, môžu byť tieto účinky obzvlášť problematické.

Nízke teploty

Pri nízkych teplotách sa v tele zužujú cievy, aby sa zachovalo teplo. To môže zvýšiť krvný tlak a zaťažiť kardiovaskulárny systém. Nízke teploty môžu tiež zvýšiť srdcovú frekvenciu, pretože telo sa snaží udržať svoju vnútornú teplotu. Tieto účinky môžu byť obzvlášť škodlivé pre osoby s už existujúcimi kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako je hypertenzia alebo ochorenie srdca.

Kolísanie teploty

Rýchle zmeny teploty môžu tiež ovplyvniť zdravie kardiovaskulárneho systému. Napríklad prechod z horúceho prostredia do chladného, ako napríklad vstup do klimatizovanej budovy v horúci deň, môže spôsobiť stiahnutie ciev a zvýšenie krvného tlaku. Podobne prechod z chladného prostredia do horúceho, napríklad vstup do vykurovanej budovy po pobyte vonku v chladnom počasí, môže spôsobiť rozšírenie ciev a zníženie krvného tlaku. Tieto výkyvy môžu byť problematické pre osoby s už existujúcimi kardiovaskulárnymi ochoreniami, pretože môžu zvýšiť riziko infarktu a mŕtvice.

Vlhkosť vzduchu

Vysoká vlhkosť

Pri vysokej vlhkosti je vzduch nasýtený vlhkosťou, čo sťažuje odparovanie potu z pokožky. To môže spôsobiť, že telo zadržiava teplo a zvyšuje srdcovú frekvenciu. V dôsledku toho sa môže zvýšiť krvný tlak, najmä u osôb s už existujúcim kardiovaskulárnym ochorením.

Nízka vlhkosť vzduchu

V podmienkach nízkej vlhkosti stráca telo tekutiny a elektrolyty dýchaním a odparovaním. To môže spôsobiť dehydratáciu a zníženie objemu krvi, čo môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku.

Kolísavá vlhkosť

Rýchle zmeny vlhkosti vzduchu, napríklad počas búrky alebo pri prechode medzi vnútorným a vonkajším prostredím, môžu tiež ovplyvniť kardiovaskulárne zdravie. Napríklad prechod z prostredia s nízkou vlhkosťou vzduchu, ako je klimatizovaná budova, do prostredia s vysokou vlhkosťou vzduchu, napríklad vonku počas horúceho dňa, môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku.

Barometrický tlak

Vysoký barometrický tlak

Keď je barometrický tlak vysoký, vzduch je hustejší a na telo pôsobí väčší tlak. To môže spôsobiť zúženie ciev a zvýšenie krvného tlaku. Môže tiež zvýšiť záťaž srdca, ktoré musí pracovať intenzívnejšie, aby udržalo krvný obeh.

Nízky barometrický tlak

Pri nízkom barometrickom tlaku je vzduch menej hustý a na telo pôsobí menší tlak. To môže spôsobiť rozšírenie ciev a zníženie krvného tlaku. Môže to tiež spôsobiť, že srdce musí pracovať ťažšie na udržanie obehu, pretože prietok krvi môže byť menej účinný.

Rýchle zmeny barometrického tlaku

Rýchle zmeny barometrického tlaku, napríklad počas búrky alebo aktivít vo vysokých nadmorských výškach, môžu tiež ovplyvniť zdravie srdcovo-cievneho systému. Tieto zmeny môžu spôsobiť zmeny krvného tlaku a srdcovej frekvencie, čo môže byť problematické pre osoby s už existujúcimi kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Sezónne zmeny

Zimné mesiace

Chladné počasie a nižšia úroveň fyzickej aktivity počas zimných mesiacov môžu zvýšiť riziko infarktu a mŕtvice. Okrem toho môže obdobie chladu a chrípky zvýšiť riziko respiračných infekcií, ktoré môžu viesť ku komplikáciám u osôb s kardiovaskulárnym ochorením.

Letné mesiace

Vysoké teploty a zvýšená fyzická aktivita počas letných mesiacov môžu predstavovať záťaž pre kardiovaskulárny systém, najmä u osôb s už existujúcimi kardiovaskulárnymi ochoreniami. V letných mesiacoch môže byť problémom aj dehydratácia, ktorá môže viesť k zníženiu objemu krvi a zvýšeniu krvného tlaku.

Jesenné a jarné mesiace

Rýchle zmeny teploty a barometrického tlaku počas jesenných a jarných mesiacov môžu tiež ovplyvniť kardiovaskulárne zdravie. Tieto zmeny môžu spôsobiť zúženie alebo rozšírenie ciev, čo môže viesť k zmenám krvného tlaku a srdcovej frekvencie.

Znečistenie ovzdušia

Zápaly

Znečistenie ovzdušia môže v tele spôsobiť zápaly, ktorý môžu prispieť k rozvoju kardiovaskulárnych ochorení. Zápal môže spôsobiť, že steny ciev sú hrubšie a tuhšie, čo sťažuje prietok krvi. Môže tiež zvýšiť riziko vzniku krvných zrazenín, ktoré môžu viesť k infarktu a mŕtvici.

Oxidačný stres

Znečistenie ovzdušia môže tiež spôsobiť oxidačný stres, čo je stav, keď je v tele príliš veľa voľných radikálov. Voľné radikály môžu poškodiť bunky a tkanivá, čo vedie k zápalom a iným zdravotným problémom. Oxidačný stres môže tiež prispieť k rozvoju aterosklerózy, čo je stav, keď sa v tepnách hromadí plak a môže spôsobiť upchatie.

Zvýšený krvný tlak

Znečistenie ovzdušia je spojené so zvýšením krvného tlaku, najmä u osôb, ktoré sú pravidelne vystavené vysokým úrovniam znečistenia. Predpokladá sa, že je to spôsobené zápalom a oxidačným stresom spôsobeným znečistením ovzdušia.

Zhoršenie už existujúcich ochorení

Znečistenie ovzdušia môže zhoršiť už existujúce kardiovaskulárne ochorenia, ako sú hypertenzia, srdcové choroby a mozgová príhoda. Môže tiež zvýšiť riziko vzniku týchto ochorení u osôb, ktoré sú už ohrozené.

Celkovo môže mať počasie významný vplyv na kardiovaskulárne zdravie a krvný tlak. Jedinci, ktorí sú ohrození srdcovými ochoreniami, by si mali byť vedomí možných účinkov počasia na svoje zdravie a v prípade potreby podniknúť kroky na svoju ochranu. To môže zahŕňať udržiavanie hydratácie, vyhýbanie sa vystaveniu extrémnym teplotám a obmedzenie vonkajších aktivít v čase vysokého znečistenia alebo rýchlych zmien barometrického tlaku. Uvedomením si potenciálneho vplyvu počasia na kardiovaskulárne zdravie a prijatím vhodných preventívnych opatrení môžu jednotlivci efektívnejšie riadiť svoj krvný tlak a celkové kardiovaskulárne zdravie. Zdravotnícki pracovníci môžu tiež zohrávať dôležitú úlohu pri vzdelávaní pacientov o potenciálnych rizikách spojených s počasím a environmentálnymi faktormi a pri poskytovaní návodov, ako zostať zdravý a v bezpečí.

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *