Press "Enter" to skip to content

Radar búrok – online radarová mapa zrážok, meteoradar

 
Mapa bleskov Radarová mapa

Radarová mapa je grafické znázornenie meteorologických údajov, ktoré zobrazuje aktuálnu polohu, intenzitu a pohyb zrážok zaznamenané s relatívne malým časovým odstupom do zverejnenia. Pomocou radarovej technológie sa meria odraz rádiových vĺn od dažďa, snehu alebo krúp. To poskytuje cenné informácie o type, rozložení a intenzite zrážok.

Mapa – radar búrok sa dá použiť na monitorovanie a predpovedanie poveternostných podmienok. Radar zobrazuje a pomáha predpovedať nástup, trvanie a potenciálnu intenzitu búrok. Farebné označenie na mape predstavuje rôznu intenzitu zrážok, pričom chladnejšie farby (napríklad modrá alebo zelená) označujú slabšie zrážky a teplejšie farby (napríklad červená alebo oranžová) označujú silnejšie zrážky.

Ako sledovať a interpretovať búrky a zrážky na radarovej mape

Identifikácia polohy

Nájdite svoju polohu na mape. Môže byť označená alebo ju budete musieť rozpoznať podľa geografického tvaru alebo vlastností.

Význam farieb radaru

Radarová mapa používa farby na označenie intenzity zrážok:

  • Zelená zvyčajne predstavuje slabé zrážky, ako je slabý dážď alebo mrholenie.
  • Žltá a oranžová označujú stredne silné zrážky.
  • Červená alebo fialová farba označuje možné búrky, silné zrážky, ako napríklad prudký dážď, krupobitie alebo sneženie.
radar burok
radar – zrážky – farebné zobrazenie

Analýza pohybu zrážok, resp. búrky

Pohyb je indikovaný krátkou slučkovou sekvenciou snímok, ktorá zobrazuje dráhu zrážok (búrok) na mape, tak ako ju zachytil meteoradar, resp. jednotlivé radary.

Sledovanie zrážok

Pozorovaním pohybu zrážok a ich intenzity (označenej farbami) môžete sledovať, kam zrážky smerujú. Všimnite si, či sa zrážkové oblasti pohybujú smerom k vašej polohe alebo od nej.

Používanie časovej značky

Nad mapou sa nachádza časový údaj, z ktorého sú vyhotovené radarové snímky. To vám môžu pomôcť pochopiť rýchlosť pohybu zrážok.

Pozorovanie zmeny v intenzite

Pri sledovaní radaru hľadajte zmeny v intenzite zrážok. Meniace sa farby ukážu, či búrka zosilňuje (farby sa stávajú viac červenými alebo fialovými) alebo slabne (farby sa posúvajú smerom k zelenej alebo miznú).

Obnovovanie údajov

Nezabudnite mapu – radar búrok obnovovať alebo sa uistite, že je nastavená na automatické obnovovanie, aby ste vždy videli najaktuálnejšie informácie.

Informácie o búrkach aj v širších súvislostiach nájdete vo viacerých článkoch na týchto stránkach.